recent
أخبار ساخنة

ماهي ال content types في ال request header

Mohamed Mehdawy
الصفحة الرئيسية

ماهي ال content types في ال request header ؟

لما تبعت طلب من جهازك لسيرفر معين  لازم تحط في ال header نوع الداتا الي انا باعتها للسيرفر وهي دي ال content types.
وفي حالة الرد من السيرفر بيكون موجود في ال header وصف بالداتا الي رجعالي من السيرفر.
بإختصار ال content types بتوضع نوع الداتا المرسلة او المستلمه من الطلب.


ودي مجموعة من قيم الcontent type المتاح استخدمها:


النوع القيمة
Application

application/EDI-X12

application/EDIFACT

application/javascript

application/octet-stream

application/ogg

application/pdf

application/xhtml+xml

application/x-shockwave-flash

application/json

application/ld+json

application/xml

application/zip

application/x-www-form-urlencoded

Audio

audio/mpeg
audio/x-ms-wma
audio/vnd.rn-realaudio
audio/x-wav

Image


image/gif
image/jpeg
image/png
image/tiff
image/vnd.microsoft.icon
image/x-icon
image/vnd.djvu
image/svg+xml

 

Multipart

multipart/mixed
multipart/alternative
multipart/related (using by MHTML (HTML mail).)
multipart/form-data

Text


text/css
text/csv
text/html
text/javascript (obsolete)
text/plain
text/xml


Video


video/mpeg
video/mp4
video/quicktime
video/x-ms-wmv
video/x-msvideo
video/x-flv
video/webm


VND


application/vnd.oasis.opendocument.text
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
application/vnd.oasis.opendocument.presentation
application/vnd.oasis.opendocument.graphics
application/vnd.ms-excel
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
application/vnd.ms-powerpoint
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
application/msword
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
application/vnd.mozilla.xul+xml


google-playkhamsatmostaqltradent